Oferta księgowa


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • prowadzenie ewidencji kadrowej
 • prowadzenie ewidencji płacowej (listy płac, kartoteki wynagrodzeń)
 • sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny)
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, sporządzanie bilansu i rachunku wyników
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • opracowywanie zasad rachunkowości
 • wyprowadzanie z zaległości
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em

Dodatkowe usługi


 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • rozliczenia roczne
 • przygotowywane dokumentów związanych z zarejestrowaniem nowej firmy
 • przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej
 • odbiór dokumentów przez biuro w siedzibie klienta

Cena za wykonanie usług zależy od ilości zapisów księgowych, zakresu obowiązków i odpowiedzialności.
Ustalana indywidualnie z każdym Klientem.